Astoria Tumbler French 75 Silk

Astoria Tumbler French 75 Silk